[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN

Chức vụ

Tổng giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất và kinh doanh bánh trung thu, bánh pie, bánh quy và các loại bánh kẹo.

Thông tin liên hệ