[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

HỒ TUẤN LỘC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất, kinh doanh các loại bánh.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 50G, Đường Bến Phú Định, P. 16, Q. 8, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3980 8706

Fax : (84-28) 3876 2088

Email : info@lubico.vn

Website : www.lubico.vn