[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN PHÁT QUANG

Chức vụ

Chủ tịch HĐQT/ Tổng giám đốc

Phân ngành chính

A. NÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

1. Nông – Lâm – Thủy sản

Lĩnh vực hoạt động

Nuôi cá tra, basa. Chế biến cá phi lê đông lạnh. Kinh doanh thương mại tổng hợp.

Thông tin liên hệ