[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

NGUYỄN THỢ VINH ĐỨC

Chức vụ

Giám đốc

Phân ngành chính

B. CÔNG NGHIỆP

Phân ngành cấp 1

2. Thực phẩm – Đồ uống

Lĩnh vực hoạt động

Sản xuất nước uống đóng chai. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác.

Thông tin liên hệ