[vccitranslate]

Giới thiệu Công ty

Người đại diện

LÝ THÀNH TÂM

Chức vụ

Trưởng ban hành chính

Phân ngành chính

E. HIỆP HỘI VÀ CÁC TỔ CHỨC KHÁC – HỘI VIÊN THÔNG TẤN

Phân ngành cấp 1

21. Hiệp hội – Hội viên thông tấn

Lĩnh vực hoạt động

Báo chí.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ : Số 384, Đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 8, Q. 3, TP.HCM

Điện thoại : (84-28) 3848 4366

Fax : (84-28) 3848 0015

Email : tienphonghcm@gmail.com

Website : www.tienphong.vn