[vccitranslate]

Hội nghị LEADS 2022

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh tại Tp.HCM (VCCI HCM) trân trọng thông báo Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ (FICCI) sẽ tổ chức Hội Nghị LEADS 2022 (Lãnh đạo, Suất xắc, Thích ứng, Đa dạng, Bền vững) từ ngày 20-21 tháng 9 năm 2022 tại New Delhi. Sự kiện này sẽ là nơi hội tụ của các nhà lãnh đạo toàn cầu, những người có ảnh hưởng và những người định hướng quan điểm trên toàn nền kinh tế thế giới.
Thông tin tổng quan về Hội nghị LEADS (vui lòng xem file đính kèm)

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự Hội Nghị LEADS 2022, vui lòng đăng ký tại https: //registrations.ficci.com/FICCILEADS2022/online-registration-invitee.asp, hoặc liên hệ với Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại Tp.HCM
Chị Phạm Thị Tuyết, Trợ lý Thương mại
Email: com.hcm@mea.gov.in
Mobile: 0918763458

Thông tin Hội thảo: Write up of LEADS 20-21.9.2022, New Delhi (1)

  • Sự kiện
  • Đào tạo