[vccitranslate]

Hỏi đáp về nội quy lao động

NSDLĐ có phải bắt buộc ban hành nội quy lao động hay pháp luật chỉ khuyến khích NSDLĐ ban hành?

=> Theo Điều 118 BLLĐ thì doanh nghiệp, tổ chức có trên 10 NLĐ trở lên thì bắt buộc phải ban hành Nội quy lao động.

Doanh nghiệp có được hoàn toàn chủ động về nội dung và điều khoản của nội quy lao động hay không?

=> Doanh nghiệp được quyền xây dựng và điều chỉnh nội quy cho phù hợp với kế hoạch, điều kiện sản xuất, kinh doanh và văn hóa của công ty. Tuy nhiên Điều 118 BLLĐ có quy định rằng nội quy lao động tại doanh nghiệp không được trái với các quy định của pháp luật, ví dụ như phân biệt đối xử hay nghỉ lễ tết, và phải có đầy đủ các nội dung chính được quy định trong Điều 118. Bên cạnh đó để cho việc thực hiện áp dụng nội quy lao động được hiệu quả, doanh nghiệp cũng nên đối thoại và lắng nghe ý kiến từ NLĐ trong quá trình phát triển và xây dựng nội quy.

Đâu là các nội quy cơ bản phải có trong nội quy lao động theo pháp luật hiện hành quy định?

=> Theo Điều 118 BLLĐ thì có 09 nội dung cơ bản phải được đưa vào trong nội quy lao động bao gồm:

 1. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
 2. Trật tự tại nơi làm việc;
 3. An toàn vệ sinh lao động;
 4. Phòng, chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc; trình tự, thủ tục xử lý hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc;
 5. Việc bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, sở hữu trí tuệ của NSDLĐ;
 6. Trường hợp được tạm thời chuyển NLĐ làm việc khác so với hợp đồng;
 7. Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động của NLĐ và các hình thức xử lý kỷ luật lao động;
 8. Trách nhiệm vật chất;
 9. Người có thẩm quyền xử lý kỷ luật lao động;

Ngoài các nội dung cơ bản được pháp luật quy định cần có trong nội quy lao động thì NSDLĐ có được thêm các nội quy khác như tác phong làm việc hay chế độ nâng lương?

=> NSDLĐ được quyền thêm các nội dung khác trong nội quy lao động nếu không trái với pháp luật và đã được trao đổi với NLĐ.

Đâu là trình tự xây dựng và ban hành nội quy lao động?

=> Trình tự xây dựng và ban hành nội quy lao động gồm 5 bước:

Xây dựng nội dung

Thống nhất ý kiến

Đăng ký pháp lý

Ban hành trong doanh nghiệp

Theo dõi và điều chỉnh

Doanh nghiệp có nhiều chi nhánh, cơ sở kinh doanh đặt ở nhiều địa bàn khác nhau thì có cần phải đăng ký tại từng địa phương, hay chỉ cần đăng ký tại một địa phương là có thể áp dụng rộng rãi trong toàn bộ các cơ sở?

=> Khoản 4, Điều 119 BLLĐ quy định NSDLĐ có các cơ sở kinh doanh, sản xuất tại nhiều địa bàn khác nhau thì phải đăng ký với các cơ quan có chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nên đặt chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Làm thế nào để đưa nội quy lao động vào công ty một cách hiệu quả?

=> Điều 118 BLLĐ quy định nội quy lao động phải được thông báo đến NLĐ và được niêm yết ở những nơi làm việc cần thiết. Tại một số doanh nghiệp, nội quy lao động đã được đăng ký được giới thiệu đến NLĐ khi NLĐ bắt đầu làm việc. Nhiều doanh nghiệp cũng phát sổ cán bộ công nhân viên với nội dung về nội quy lao động cho công nhân viên. Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp cũng tổ chức đào tạo nội bộ để công nhân viên hiểu và nắm rõ hơn về nội quy lao động tại công ty.

Trong trường hợp một hoặc một số nội quy đã được ban hành nhưng không còn phù hợp với tình hình thực tế tại doanh nghiệp hoặc thay đổi phương thức quản lý mới thì có thể thay đổi những nội quy này không?

=> Theo Điều 119 BLLĐ, NSDLĐ có thể bổ sung hoặc thay đổi một số nội quy đã ban hành với điều kiện phải đăng ký lại với cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

Nội quy lao động có cần phải có sự đồng ý của NLĐ?

=> Pháp luật chỉ quy định NSDLĐ phải tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện cho NLĐ, tuy nhiên không quy định phải có sự đồng ý từ phía NLĐ. Khi doanh nghiệp tham khảo ý kiến thông qua tổ chức đại diện hoặc trực tiếp từ NLĐ về nội quy lao động, doanh nghiệp nên ghi lại biên bản cuộc họp để tránh những hiểu nhầm hoặc tranh chấp sau này. Bên cạnh đó, doanh nghiệp có thể thêm điều khoản cam kết của NLĐ về tuân thủ nội quy lao động trong hợp đồng lao động.

 • Sự kiện
 • Đào tạo