[vccitranslate]

Hoạt động đào tạo giảng viên nguồn về Hướng dẫn tổ chức hoạt động đào tạo chương trình ngắn hạn Nuôi biển Công nghiệp

Dựa trên Bộ tiêu chuẩn nghề Nuôi biển công nghiệp (NBCN) đã được xây dựng từ năm 2020, trong năm 2021, Chi nhánh Liên đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) phối hợp với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) với sự tài trợ của Liên đoàn Giới chủ Nauy (NHO) tiếp tục cùng các chuyên gia phát triển chương trình đào tạo ngắn hạn nghề NBCN. Chương trình đào tạo ngắn hạn gồm 18 module liên quan đến các kỹ năng cơ bản và các kỹ năng chuyên môn của các vị trí công việc tiêu biểu trong hoạt động NBCN. Chương trình này được kỳ vọng sẽ cung cấp kiến thức, cũng như củng cố các kỹ năng cần thiết giúp nhân sự của ngành NBCN ngày càng chuyên nghiệp và đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp.

Từ ngày 17-19/02/2022 tại Nha Trang, Chi nhánh Liên đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại Tp. Hồ Chí Minh phối hợp với Hiệp hội Nuôi biển Việt Nam (VSA) đã tổ chức khoá đào tạo giảng viên nguồn về “Hướng dẫn tổ chức đào tạo chương trình ngắn hạn nghề nuôi biển công nghiệp”, đây là hoạt động trong khuôn khổ dự án với sự hỗ trợ của Liên đoàn giới chủ Nauy (NHO) với mục đích nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với ngành nuôi biển Việt Nam.

Khoá đào đào tạo diễn ra trong 3 ngày, với sự hướng dẫn của chuyên gia về các phương pháp giảng dạy dành cho người lớn, 14 chuyên gia trong ngành nuôi biển đã tiến hành giảng dạy thử nghiệm để có những phương án đào tạo một cách phù hợp và hiệu quả nhất đối với nghề nuôi biển có một số tính chất đặc thù riêng này. Đồng thời, các chuyên gia cũng đã có chuyến thực địa tại doanh nghiệp và thực hiện việc giảng dạy tại cơ sở NBCN nhằm chuẩn bị tốt nhất cho hoạt động đào tạo chính thức sắp tới. Khoá đào tạo này đã nhận được sự tham gia và đóng góp ý kiến xây dựng của các chuyên gia đầu ngành về nuôi biển đến từ các Chi cục Thuỷ sản, cơ sở đào tạo chuyên ngành và doanh nghiệp để có thể tạo ra các chương trình đào tạo góp phần nâng cao kỹ năng, trình độ của nguồn nhân lực trong tương lai phù hợp với thực tiễn cũng như đáp ứng được nhu cầu của doanh nghiệp trong việc đổi mới ngành nuôi biển Việt Nam theo hướng tích cực, tạo ra chất lượng sản phẩm có giá trị cao hơn.

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo