Giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn Tỉnh Long An

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018, OCOP được xác định là một giải pháp cụ thể, hiệu quả, giúp thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn thông qua phát triển nhóm sản phẩm hàng hóa, dịch vụ.

Vừa qua, UBND tỉnh Long An đã ban hành quyết định số 1134 /QĐ-UBND phê duyệt tiêu chí, danh mục sản phẩm tiêu biểu trên địa bàn tỉnh Long An, theo đó Long An có 14 sản phẩm tiêu biểu và sản phẩm OCOP. Đây là những sản phẩm có quy mô sản xuất phù hợp, có thể cung ứng cho thị trường với sản lượng ổn định, lâu dài và có khả năng thu hút đầu tư liên kết sản xuất để hình thành chuỗi giá trị sản phẩm. Bên cạnh đó, tất cả sản phẩm đều đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm; đảm bảo nguồn gốc, xuất xứ, bao bì, kiểu dáng; có lợi thế cạnh tranh trên thị trường, có tiềm năng thị trường tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

Các doanh nghiệp quan tâm tới các sản phẩm OCOP của tỉnh Long An, vui lòng xem tại công văn số 3351/SCT-QLTM (đính kèm)  hoặc liên hệ với Sở Công thương tỉnh Long An để biết thông tin chi tiết:
Điện thoại: (0272) 3821 4411; Fax (0272) 3826 956
Di động: 0948524052 (Chị Thanh Trang); Email: trangntt@longan.gov.vn
  • Sự kiện
  • Đào tạo