Giao lưu thương mại trực tuyến Việt Nam – Trung Quốc trong lĩnh vực Ngũ Kim

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp doanh nghiệp Việt Nam nối lại chuỗi cung ứng và phát triển kinh doanh trong thời kỳ bình thường mới sau đại dịch COVID-19, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI HCM) phối hợp với công ty Hội chợ Triển lãm Quốc tế Giang Tô (Trung Quốc) tổ chức chương trình Giao lưu thương mại trực tuyến Việt Nam – Trung Quốc trong lĩnh vực ngũ kim.

Chương trình giao lưu trực tuyến diễn ra xuyên suốt từ ngày 12/4 đến ngày 16/4/2021. VCCI đã bố trí trên 250 cuộc hẹn trực tuyến có hỗ trợ phiên dịch Việt – Trung miễn phí cho hội viên và doanh nghiệp Việt Nam trao đổi trực tiếp với các đơn vị Trung Quốc cung cấp các sản phẩm: mũi khoan, lưỡi cưa, lưỡi mài, cắt… càc sản phẩm ngũ kim dùng trong xây dựng, cơ khí, đồ gỗ…

Chương trình giao lưu trực tuyến diễn ra xuyên suốt từ ngày 12/4 đến ngày 16/4/2021. VCCI đã bố trí trên 250 cuộc hẹn trực tuyến có hỗ trợ phiên dịch Việt – Trung miễn phí cho hội viên và doanh nghiệp Việt Nam trao đổi trực tiếp với các đơn vị Trung Quốc cung cấp các sản phẩm: mũi khoan, lưỡi cưa, lưỡi mài, cắt… càc sản phẩm ngũ kim dùng trong xây dựng, cơ khí, đồ gỗ…

  • Sự kiện
  • Đào tạo