Dự án Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR)

Dự án của Bộ Công Thương mang tên Cổng Thông tin Cơ sở Dữ liệu Thương mại Việt Nam (VNTR) sẽ được tổ chức tại :

Thời gian : 03/03/2022 lúc 8:45-11:00

Địa điểm: tại khách sạn Nikko Hai Phong

Link đăng ký: https://britchamvn.glueup.com/event/50411/register/

Cổng thông tin VNTR bao gồm tất cả các quy định và thông tin thương mại mới và quan trong nhất cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu đến và đi từ Việt Nam: Thuế quan ưu đãi theo các Hiệp định Thương mại Tự do, Quy tắc xuất xứ, Các biện pháp phi thuế, Quy định Hải quan, v.v

Đây là dự án được phát triển bởi Bộ Công Thương Việt Nam kết hợp với chính phủ Vương quốc Anh nhằm cung cấp một nền tảng thông tin trực tuyến miễn phí cho cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài có hoạt động thương mại với Việt Nam.

Những doanh nghiệp ở Hải Phòng có thể tham gia trực tiếp tại khách sạn. Vui lòng liên hệ 0938 611 578 (Huyền) hoặc Huyen.quan@britchamvn.com để đăng ký.

  • Sự kiện
  • Đào tạo