[vccitranslate]

Download: 3 Luật mới tiếp sức cho doanh nghiệp vượt khó khăn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa chủ trì họp báo giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Nguồn: Bộ Kế hoạch và Đầu tư

  • Sự kiện
  • Đào tạo