[vccitranslate]

Doanh nghiệp Đức cần tìm nhà cung cấp áo Jacket ngoài trời

VCCI-HCM trân trọng thông báo doanh nghiệp Đức dưới đây cần tìm nhà cung cấp các loại áo Outdoor Jacket từ các doanh nghiệp Việt Nam. Thông tim tham khảo về khách hàng: https://company.takko.com/en-gb/company/responsibility.html

Các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm cung cấp hàng cho khách hàng châu Âu này vui lòng điền vào Form đính kèm và gửi lại cho anh Hồ Ngọc Vinh – Phòng Giao dịch Quốc tế, VCCI-HCM qua email.

Hoặc vui lòng liên hệ theo thông tin sau:

Ho Ngoc Vinh (Mr.)
International Relations Department
171 Vo Thi Sau St., Dist. 3, Ho Chi Minh City, Vietnam
T : (+84) 8  3932 7301  |  E  hongocvinh@vcci-hcm.org.vn 
F : (+84) 8 3932 5472   |  W : www.vcci-hcm.org.vn
  • Sự kiện
  • Đào tạo