[vccitranslate]

Doanh nghiệp Ba Lan tìm đối tác kinh doanh tại Việt Nam trong lĩnh vực bất động sản

Thương vụ Ba Lan mong muốn giới thiệu về các doanh nghiệp Ba Lan trong lĩnh vực bất động sản và chuyển giao công nghệ mong muốn tìm được đối tác Việt Nam. Chi tiết xin xem file đính kèm.

Doanh nghiệp có nhu cầu hợp tác với phía Ba Lan xin vui lòng liên hệ:
Krzysztof (Chris) Hajlasz
Expert
t. +84 28 3821 9990 ext. 103
m. +84 122 884 7339
Sun Wah Tower, 14th Floor, room 1401
115 Nguyen Hue, District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam Vietnam

  • Sự kiện
  • Đào tạo