[vccitranslate]

Diễn đàn “Inclusive Business Forum”

Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) sẽ tổ chức diễn đàn “Inclusive Business Forum” vào thứ Sáu, ngày 11/10/2019 tại Sofitel Saigon Plaza thành phố Hồ Chí Minh. Diễn đàn nhằm mục đích thúc đẩy việc đa dạng hóa nguồn nhân lực trong các doanh nghiệp để kích thích tăng trưởng kinh tế, và đạt được các mục tiêu SDGs tại Việt Nam. Bên cạnh đó, diễn đàn cũng sẽ quy tụ các đại diện từ cộng đồng doanh nghiệp để khám phá các sáng kiến hiện có nhằm thúc đẩy sự đa dạng, và làm thế nào để phát huy các sáng kiến này hơn nữa trong tương lai.

Diễn đàn “Inclusive Business Forum” là một phần của chương trình Én Xanh, được đồng tổ chức bởi CSIP, VUSTA, VCCI và UNDP. Chương trình Én Xanh 2019 đặt mục tiêu tôn vinh và hỗ trợ các doanh nghiệp tạo tác động xã hội trong các lĩnh vực như sự đa dạng, thúc đẩy quyền của người khuyết tật và người thuộc nhóm LGBTI.

Doanh nghiệp quan tâm vui lòng đăng ký tại link bên dưới trước ngày 8/10/2019:

https://www.surveymonkey.com/r/LLFSKWC

  • Sự kiện
  • Đào tạo