Danh sách Hội viên mới kết nạp Năm 2021

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) vừa có quyết định kết nạp 87 hội viên mới tại khu vực phía Nam.

  • Sự kiện
  • Đào tạo