[vccitranslate]

COVID-19: Nhận định thị trường – pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp

Với tình hình dịch Covid-19 thời gian vừa qua, nhằm có một số hỗ trợ nhất định cho doanh nghiệp, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) có tiến hành thực hiện ấn phẩm điện tử: Covid-19: Nhìn nhận thị trường – pháp lý và lưu ý cho doanh nghiệp.
 
Ấn phẩm là sự tổng hợp ý kiến của các chuyên gia dưới góc độ pháp lý về dịch bệnh Covid-19 và ảnh hưởng của nó đến hoạt động của doanh nghiệp. Từ các đánh giá khách quan, các chuyên gia cũng đồng thời đúc kết những lưu ý cần thiết cho doanh nghiệp để khắc phục khó khăn hiện tại, hướng đến việc khôi phục hiệu quả sau đại dịch.
  • Sự kiện
  • Đào tạo