[vccitranslate]

Công ty Nihon Garter Philippines, Inc. tìm kiếm đối tác quan tâm sản phẩm băng màng nhựa dập nổi

Nihon Garter Philippines, Inc. sản xuất và cung cấp băng màng nhựa dập nổi (embossed plastic carrier tapes), cuộn và băng bọc dùng cho ngành điện tử và bán dẫn có chất lượng tổng thể tuyệt vời đáp ứng nhu cầu và sự hài lòng của khách hàng trên toàn thế giới.

Công ty Nihon Garter Philippines tìm đối tác

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ trực tiếp:
NIHON GARTER PHILIPPINES, INC.
Add: Lot 12, Block 8, Main Avenue, Cavite Economic Zone, Rosario, Cavite 4106 Philippines
Tel: +63 46 4372315 – Fax: +63 46 4548355
Email: sales@garter-ph.net
Web: www.garter-ph.net
Sản phẩm: sản xuất và cung cấp carrier tape

  • Sự kiện
  • Đào tạo