[vccitranslate]

Cơ hội gặp gỡ các nhà sản xuất Thực phẩm và Đồ uống Hữu cơ Châu Âu

Châu Âu là nơi có khung pháp lý nghiêm ngặt và ổn định nhằm quản lý không chỉ vấn đề chế biến và xử lý, mà còn cả kiểm soát và đóng gói thực phẩm và đồ uống hữu cơ. Từng công đoạn trong chuỗi hữu cơ đều được kiểm tra thường xuyên, qua đó gia tăng niềm tin của người tiêu dùng vào chất lượng thực phẩm và đồ uống hữu cơ tại châu Âu.

Tháng 5 này, phái đoàn gồm 46 nhà sản xuất Thực phẩm và Đồ uống Hữu cơ sẽ tới Singapore và Việt Nam để gặp gỡ các đối tác kinh doanh tiềm năng.

Hãy tham gia cùng chúng tôi tại đoàn doanh nghiệp Thực phẩm và Đồ uống Hữu cơ, thuộc Chương trình Kinh doanh EU (EU Business Avenues) tại Đông Nam Á để tham dự Phần thuyết trình của các đơn vị triển lãm, tiệc kết nối và gặp gỡ giữa từng cặp doanh nghiệp:

  • Thời gian: 18 đến 20/05/2018
  • Địa điểm: EuroSphere 2018 (Trung tâm Hội nghị White Palace, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam)

Để biết thêm thông tin về phái đoàn, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.eubusinessavenues.com/OFB2018  (đường dẫn: https://goo.gl/AmWdSB).

  • Sự kiện
  • Đào tạo