[vccitranslate]

Cơ hội đầu tư và các công cụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các ngành công nghiệp Việt Nam

Ngày 18/12/2020, Chi nhánh Phòng Thương mại & Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI-HCM) và Tổ chức Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (WWF) phối hợp tổ chức Hội thảo với chủ đề “Năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng – Cơ hội đầu tư và các công cụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và các ngành công nghiệp Việt Nam”.

Hội thảo nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp cập nhật thông tin về các chính sách, dự án, các công cụ và giải pháp hỗ trợ đầu tư kinh doanh, sử dụng các dạng năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng, để từ đó tiết giảm chi phí và tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, đồng thời tạo cơ hội hợp tác trong lĩnh vực năng lượng tái tạo và tiết kiệm năng lượng.

Có hơn 50 đại diện doanh nghiệp tham dự hội thảo bao gồm: các lãnh đạo BQL các KCN, KCX và KKT Tp. HCM, các tỉnh miền Nam; lãnh đạo và các cán bộ quản lý dệt may, da giày, cơ khí, điện – điện tử, chế biến gỗ và nội thất, công ty cung cấp hóa chất, các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ phát triển kinh doanh và công nghiệp phụ trợ Tp. HCM và khu vực miền Nam.

  • Sự kiện
  • Đào tạo