Chương trình Giao lưu trực tuyến với các doanh nghiệp Nga

VCCI-HCM xin thông báo công ty BG GROUP – Nga tổ chức:
Chương trình Giao lưu trực tuyến với các doanh nghiệp Nga 
Thời gian: Từ ngày 24 – 27/11/2020
Hình thức: trực tuyến qua phần mềm ZOOM
doanh nghiệp quan tâm tham dự vui lòng đăng ký qua link:  https://events.nethouse.ru/all/25341
  • Sự kiện
  • Đào tạo