Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc: “Phát triển bền vững là lẽ sống của doanh nghiệp”

TS Vũ Tiến Lộc nhấn mạnh, phát triển bền vững là hướng tới những giá trị nền tảng và đóng góp vào sự phát triển đất nước.

Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) đã tổ chức thành công Kỳ họp Ban Chấp hành hành VBCSD Nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Phát biểu tại Kỳ họp, TS Vũ Tiến Lộc – Chủ tịch VCCI, Chủ tịch VBCSD chia sẻ: “Thế giới hậu đại dịch COVID-19 sẽ là thế giới của tái cấu trúc nền kinh tế, tái cấu trúc mỗi doanh nghiệp để hướng đến những giá trị phát triển bền vững. Bài toán cho mỗi doanh nghiệp giờ đây là “tồn tại hay không tồn tại, phát triển bền vững hay bị bỏ lại phía sau?”.

Do đó, Chủ tịch VCCI cho rằng, mỗi doanh nghiệp cần phát triển bền vững, cân bằng lợi ích kinh tế với phát triển xã hội và bảo vệ môi trường trong dài hạn để làm chủ sân nhà, vươn cao hơn trên sân chơi quốc tế và tận dụng được các cơ hội từ các FTA lớn. Nói rộng hơn, mỗi quốc gia cần một cộng đồng doanh nghiệp vững mạnh để có thể tự cường, tự chủ và tự do.

Định hướng phát triển bền vững không chỉ là vấn đề của các tập đoàn lớn mà còn là định hướng phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ. Trong 5 năm qua VCCI đã đưa ra bộ chỉ số để các doanh nghiệp có thể áp dụng được, chứ không phải là những gì trừu tượng. Bộ CSI do VCCI ban hành bao gồm 127 chỉ số nhằm định hướng cho sự phát triển bền vững của cộng đồng doanh nghiệp.

“Tuy nhiên, phát triển bền vững không phải là “phú quý sinh lễ nghĩa” mà đây chính là những giá trị nền tảng nếu chúng ta muốn trở nên phú quý và đóng góp vào sự phát triển cho đất nước”, Chủ tịch VCCI nhấn mạnh.

127 chỉ số về phát triển bền vững do VCCI đưa ra đều dựa trên 3 trụ cột: Kinh tế, Xã hội, và Môi trường, là những hướng dẫn, định lượng cụ thể cho việc thực hiện 3 trụ cột đó. Tuy nhiên, 127 chỉ số là bộ chỉ số thích ứng với các doanh nghiệp lớn, nhưng là thứ quá sức đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ.

“Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ không thể mang vác được 127 chỉ số như vậy. Có những chỉ số không thích hợp và cũng không cần thiết đối với doanh nghiệp siêu nhỏ và nhỏ. Làm sao để quán phở bên đường cũng phải mang tinh thần phát triển bền vững”, Chủ tịch VCCI nói.

Do vậy, Chủ tịch VCCI cho rằng cần ít nhất 3 bộ chỉ số cho 3 loại hình doanh nghiệp khác nhau.

Cũng theo Chủ tịch VCCI Vũ Tiến Lộc, Chính phủ đang nỗ lực để cải cách thể chế, tạo ra một sân chơi bình đẳng, thuận lợi cho doanh nghiệp. Đất nước đang chuyển mình mạnh mẽ, do đó, VBCSD-VCCI cùng cần chuyển mình mạnh mẽ hơn. VBCSD cần những ý tưởng đột phá mới, tiếp tục phát huy vai trò, sứ mệnh của cánh chim đầu đàn, định hướng cho cộng đồng doanh nghiệp thực hiện phát triển bền vững.

Năm 2020 là năm thứ năm liên tiếp Chương trình Đánh giá, Công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam năm 2020 (CSI 2020) được triển khai bởi VCCI và Hội đồng Doanh nghiệp Vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD, thuộc VCCI). Chương trình tiếp nhận hồ sơ của doanh nghiệp ở mọi quy mô và lĩnh vực trên toàn quốc. Các doanh nghiệp tham gia Chương trình sẽ khai thông tin theo Bộ chỉ số CSI 2020 với 127 chỉ số ở 4 lĩnh vực: Chỉ số Kết quả phát triển bền vững, Chỉ số quản trị; Chỉ số môi trường; và Chỉ số lao động.

Nguồn: Báo Diễn đàn doanh nghiệp

  • Sự kiện
  • Đào tạo