Cẩm nang Hướng dẫn việc học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp

Trong khuôn khổ các hoạt động nhằm nâng cao chất lượng đào tạo nghề thông qua sự gắn kết giữa doanh nghiệp và nhà trường mà Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) đã thực hiện thời gian qua, một trong những khó khăn, vướng mắc làm giới hạn chất lượng và hiệu quả của việc thực tập, thực hành tại doanh nghiệp đó là sự thiếu vắng những hướng dẫn cụ thể về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế phối hợp của các bên liên quan trực tiếp cho quá trình này.

Với mong muốn hỗ trợ cho doanh nghiệp, nhà trường và học sinh có thêm thông tin hướng dẫn cho quá trình tham gia học tập tại doanh nghiệp, VCCI-HCM phối hợp cùng Tổ chức Lao động Quốc Tế (ILO) đã xây dựng quyển Cẩm nang Hướng dẫn việc học nghề, tập nghề tại doanh nghiệp.

Sau khi giới thiệu tổng quan về sự cần thiết của việc đào tạo nghề, thực tập nghề cũng như các hình thức triển khai phổ biến tại Việt Nam, cẩm nang đã cung cấp các nội dung chi tiết về quy trình thực tập cũng như các yếu tố cốt lõi trong việc tập nghề tại doanh nghiệp. Ngoài việc cung cấp những thông tin cơ bản, nhóm biên soạn đã đưa vào cẩm nang những biểu mẫu để người đọc có thể tham khảo và điều chỉnh phù hợp với thực tế tại đơn vị. 

Nhóm tác giả mong muốn, quyển cẩm nang là một tài liệu tham khảo mà giảng viên và người hướng dẫn tại doanh nghiệp có thể phát huy hơn vai trò hướng dẫn để giúp người học đạt được kết quả tốt nhất trong quá trình thực tập. Đồng thời, sinh viên cũng biết được mình phải làm gì để hoàn thành tốt kỳ thực tập.

 

  • Sự kiện
  • Đào tạo