Bức tranh kinh tế TP.HCM tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2021

Sau hơn 3 tháng thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16 từ tháng 7/2021 cho đến nay tình hình dịch Covid-19 ở Thành phố Hồ Chí Minh cơ bản đã được kiểm soát. Một số hoạt động sản xuất, thương mại, kinh doanh, dịch vụ được phép mở cửa hoạt động trở lại theo phương châm “An toàn là trên hết”, “An toàn tới đâu mở cửa tới đó, mở cửa thì phải an toàn”. Tình trạng thiếu hụt lao động và đứt gãy chuỗi cung ứng diễn ra do người lao động dịch chuyển về các tỉnh và các địa phương kiểm soát phương tiện vận chuyển. Tuy nhiên với sự nỗ lực của Thành phố, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố trong tháng 10 đã cải thiện đáng kể.

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 23,6%

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 10 năm 2021 uớc tính tăng 23,6% so với tháng 9 năm 2021. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,5%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 25,4%; sản xuất và phân phối điện tăng 0,9%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,2%. Chỉ số sản xuất công nghiệp của Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 10 năm 2021 đã được cải thiện do kiểm soát được dịch bệnh Covid-19. Tình hình lao động làm việc tại các doanh nghiệp trong tháng 10 tăng 59,0% so với tháng 9 năm 2021 và giảm 33,4% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung 10 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên địa bàn Thành phố giảm 16,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 16,3%; sản xuất và phân phối điện giảm 6,3%; cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 4,2%. Mặc dù đã mở cửa cho sản xuất trở lại nhưng tác động của dịch Covid – 19 vẫn còn rất lớn khiến tất cả các ngành công nghiệp đều giảm so với cùng kỳ như: Khai khoáng khác giảm 35,3%; hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng giảm 33,0%; sản xuất đồ uống giảm 30,1%; sản xuất trang phục giảm 29,4%; dệt giảm 22,5%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị giảm 22,1%.

Nội thương và chỉ số giá tiêu dùng

Bước sang tháng 10, hoạt động thương mại dịch vụ bắt đầu nhộn nhịp trở lại sau thời gian dài thực hiện giãn cách xã hội. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 dự ước đạt 43.602 tỷ đồng, tăng 27% so với tháng trước và giảm 52,3% so với tháng cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2021 giảm 0,41% so với tháng trước, tăng 2,02% so với tháng cùng kỳ năm trước và bình quân 10 tháng năm 2021 tăng 2,52% so với bình quân năm 2020.

Xuất nhập khẩu hàng hóa tăng 8,4%

Đại dịch Covid-19 tiếp tục làm gián đoạn hoạt động thương mại quốc tế, mặc dù vậy hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa của Thành phố vẫn đạt được mức tăng trưởng dương. Trong 10 tháng năm 2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa của Thành phố tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó xuất khẩu đạt 35.665,4 triệu USD, giảm 2,2% và nhập khẩu đạt 48.190,8 triệu USD tăng 17,8%.

Về xuất khẩu, ước tính tháng 10 năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 3.192,0 triệu USD, giảm 4,6% so tháng trước. Về thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của các doanh nghiệp Thành phố với kim ngạch xuất khẩu trong 10 tháng đầu năm 2021 đạt 7.955,0 triệu USD, giảm 9,5% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 24,5% tỷ trọng xuất khẩu. Thứ hai, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 5.069,8 triệu USD, giảm 8,6% so với cùng kỳ, chiếm 15,6% tỷ trọng xuất khẩu. Thứ ba, xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông đạt 3.357,9 triệu USD, tăng 36,4% so với cùng kỳ, chiếm 10,3% tỷ trọng xuất khẩu. Thứ tư, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt 1.913,2 triệu USD, giảm 19,2% so với cùng kỳ, chiếm 5,9% tỷ trọng xuất khẩu. Thứ năm, xuất khẩu sang thị trường EU đạt 4.020,3 triệu USD, giảm 4,4% so với cùng kỳ, chiếm 12,4% tỷ trọng xuất khẩu.

Về nhập khẩu, ước tính tháng 10 năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 3.996,6 triệu USD và giảm 0,4% so với tháng trước. Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của doanh nghiệp Thành phố qua cảng Thành phố trong 10 tháng đầu năm 2021 gồm: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác; Vải các loại; Chất dẻo nguyên liệu; Sắt thép; v.v…

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Từ ngày 01/01/2021 đến ngày 20/10/2021, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào Thành phố là 2,73 tỷ USD bao gồm vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 20,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, cấp mới có 469 dự án cấp với vốn đăng ký đạt 415,9 triệu USD, giảm 39,6% về số giấy phép và giảm 6,8% về vốn so với cùng kỳ năm trước. Vốn đăng ký tập trung tại một số ngành như kinh doanh bất động sản có 17 dự án với đăng ký cấp mới là 214,1 triệu USD (chiếm 51,5% tổng vốn cấp mới); kế đến là 11 thương nghiệp có 189 dự án, vốn đăng ký là 65 triệu USD (chiếm 15,6%); và vận tải kho bãi 20 dự án với vốn đăng ký đạt 55,1 triệu USD. Trong đó một số quốc gia có tỷ trọng cao gồm Singapore 75 dự án, vốn 217,3 triệu USD (chiếm 52,2%); Hà Lan 15 dự án, vốn đăng ký 87,3 triệu USD (chiếm 21%) và Nhật Bản 39 dự án, vốn đăng ký 40,4 triệu USD (chiếm 9,7%).

Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 31,6%

Từ 15/09 đến 15/10, thành phố đã cấp phép cho 1514 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 16.035 tỷ đồng. Doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 10/2021 tăng 31,6% so với tháng 9/2021. Tính chung 10 tháng đầu năm, thành phố đã cấp phép 23.847 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 392.624 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 28,1% và vốn giảm 47%.

Nguồn: Cục Thống kê TP.HCM

  • Sự kiện
  • Đào tạo