[vccitranslate]

Báo cáo Tác động của dịch COVID-19 tới nhu cầu, kỹ năng cho NLĐ và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực ngành Logistics VN

Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nặng nề đến toàn bộ thị trường lao động, đặc biệt lao động trong ngành Logistics. Nguy cơ phá sản hàng loạt của các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Logistics cũng như sự gãy đổ, thay đổi và gián đoạn của các chuỗi cung ứng đã làm ảnh hưởng nặng nề đến cục diện của thị trường lao động. Thị trường lao động thay đổi dẫn đến yêu cầu về kỹ năng của người lao động cũng phải thay đổi, nguồn cung cầu lao động hậu dịch COVID-19 sẽ có những chuyển đổi nhất định. Doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các đối tác có liên quan cần phải hành động như thế nào để thích nghi với sự thay đổi này.

Nhằm phân tích các tác động của đại dịch ảnh hưởng đến hoạt động của ngành và đặc biệt là tác động đến thị trường lao động và giáo dục nghề nghiệp ngành Logistics, Hội đồng Tư vấn kỹ năng nghề ngành Logistics (LIRC) với sự điều phối của Ban Thư ký – Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) đã xây dựng báo cáo nhanh về Tác động của dịch cúm COVID-19 tới nhu cầu kỹ năng cho người lao động và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Logistics Việt Nam.

  • Download Báo cáoTác động của dịch cúm COVID-19 tới nhu cầu kỹ năng cho người lao động và hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Logistics Việt Nam (Tiếng Việt) / (Tiếng Anh)

Báo cáo đã đề cập đến các vấn đề như tác động của COVID-19 đến hoạt động của doanh nghiệp và giáo dục nghề nghiệp ngành Logistics tại Việt Nam; ảnh hưởng của dịch bệnh đến dịch vụ Logistics trong khối các nền kinh tế APEC. Từ các phân tích ngắn hạn đến dài hạn, nhóm tác giả đã phân tích tác động đến hoạt động đào tạo nguồn nhân lực cho ngành Logistics tại thành phố Hồ Chí Minh và đưa ra các khuyến nghị cho từng đối tượng cụ thể bị ảnh hưởng.

Phần phụ lục của báo cáo bao gồm các thực hành tốt từ doanh nghiệp Logistics và các trường học trong việc phòng chống, thích ứng với dịch bệnh nhưng vẫn đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra thuận tiện và đạt được hiệu quả trong hoàn cảnh phải tuân thủ các quy định về giãn cách xã hội, đảm bảo phòng chống dịch bệnh.

Với những phân tích ngắn gọn, xúc tích, cung cấp nhiều số liệu thực tế thông qua các biểu đồ minh hoạ, các chuyên gia trong lĩnh vực Logistics, giáo dục nghề nghiệp đã xây dựng báo cáo cung cấp thông tin đa chiều cho người đọc. VCCI-HCM chia sẻ rộng rãi báo cáo và mong muốn được tiếp nhận các phản hồi từ các bên để tiếp tục có những sản phẩm báo cáo cung cấp thông tin hữu ích.

___________________

Lời nhận xét của Ông Vũ Ninh – Thành viên HĐQT Công ty CP Gemadept – Chủ tịch LIRC:

“Sau thời gian dịch bệnh xảy ra cần điều chỉnh nhịp độ cung cầu lao động cũng như kỹ năng sẽ thay đổi theo tình hình thực tế. Chính vì thế, hoạt động đào tạo, dự báo kỹ năng, báo cáo về tác động của đại dịch COVID-19 sẽ rất cần thiết. Kỹ năng làm việc cần được thay đổi theo hướng đa năng, ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối và triển khai công việc.”

___________________

Lời nhận xét của Ông Võ Tân Thành – Phó Chủ tịch Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, kiêm Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam tại Tp.Hồ Chí Minh:

“Báo cáo của LIRC có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh doanh nghiệp logistics đang đối mặt với khủng hoảng chưa từng có. Các phân tích trong báo cáo đã chỉ ra kịp thời các thách thức mới về nguồn nhân lực mà doanh nghiệp logistics đang đối mặt cũng như các yêu cầu cần thiết trong việc thay đổi hình thức đào tạo mà các cơ sở GDNN cần thực hiện để đảm bảo chất lượng đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường.”

  • Sự kiện
  • Đào tạo