Australia và WB hợp tác hỗ trợ chương trình phát triển của Việt Nam

Ngày 11/4, Đại sứ Australia, ông Craig Chittick, và Giám Đốc Quốc gia Ngân hàng Thế Giới tại Việt Nam Ousmane Dione, đã ký thỏa thuận đối tác mới để tiếp tục chung sức hỗ trợ Việt Nam thực hiện chương trình nghị sự về cải cách kinh tế bền vững và bao trùm.

“Một trong những thành tựu lớn nhất trong giai đoạn đầu của quan hệ đối tác Australia và World Bank là việc hỗ trợ Chính Phủ Việt Nam hoàn thiện Báo cáo Việt Nam 2035 – một tầm nhìn táo bạo và tham vọng cho nền kinh tế Việt Nam trong 20 năm tới. Trong pha thứ hai của quan hệ đối tác này, Australia mong muốn được tiếp tục đồng hành cùng Ngân hàng Thế giới để hỗ trợ Việt Nam hiện thực hóa tầm nhìn này và mang lại lợi ích thiết thực cho mọi người dân”- Ngài Craig Chitick, Đại Sứ Australia tại Việt Nam nói.

Ông Ousmane Dione, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam ghi nhận: “Pha một của đối tác đã tạo ra một hợp lực mạnh mẽ để hỗ trợ chương trình nghị sự phát triển của Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy nỗ lực chung trong những lĩnh vực chính sách và cải cách trọng yếu đã có tác động và ảnh hưởng lớn lao hơn những nỗ lực đơn lẻ của từng nhà tài trợ. Sự kết hợp có tính đột phá này sẽ có lợi cho cả đôi bên và đồng thời tạo ra những kết quả phát triển mạnh mẽ hơn cho Việt Nam.”

Australia sẽ hỗ trợ 25 triệu đô-la Australia để Ngân hàng Thế giới triển khai nội dung hợp tác này trong vòng năm năm tới. Quan hệ đối tác này sẽ hỗ trợ Việt Nam thực hiện những ưu tiên đổi mới được xác định trong Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 2016 -2020, tập trung vào các lĩnh vực: thương mại và nâng cao sức cạnh tranh, giao thông, dân tộc thiểu số, Đồng bằng sông Cửu Long, cùng hai vấn đề mang tính xuyên suốt là bình đẳng giới và đổi mới sáng tạo.

Năm 2012, Australia và Ngân hàng Thế giới đã thiết lập chương trình hợp tác để cùng hỗ trợ Việt Nam. Khai thác thế mạnh vốn có và kinh nghiệm làm việc tại Việt Nam của cả hai bên, quan hệ đối tác đã tạo điều kiện để chúng tôi hợp tác làm việc trên các lĩnh vực ưu tiên chung để đạt được những ảnh hưởng lớn lao hơn. Giai đoạn tiếp theo của quan hệ đối tác sẽ nối tiếp những thành công của pha trước và tiếp tục hỗ trợ Việt Nam thúc đẩy các ưu tiên cải cách nền kinh tế tập trung vào năm lĩnh vực: Thương mại và nâng cao khả năng cạnh tranh, giao thông, Đồng bằng sông Cửu long, bình đẳng giới và dân tộc thiểu số.

Theo Vietnamplus.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo