[vccitranslate]

31.500 doanh nghiệp dừng hoạt động, giải thể

Tổng cục Thống kê vừa công bố báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 4. Theo đó, trong tháng 4, cả nước có 13.102 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là 98.400 tỷ đồng, tăng 8,9% về số doanh nghiệp và giảm 17,1% về số vốn đăng ký so với tháng trước.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp đạt 7,5 tỷ đồng, giảm 23,9%. Tổng số lao động đăng ký trong tháng của các doanh nghiệp thành lập mới là 132.400 người, tăng 5,9%.

Trong tháng, cả nước có 2.274 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 75,7% so với tháng trước; có 6.305 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 37,3%; có 789 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 6%.

Nhự vậy, tính chung 4 tháng đầu năm, cả nước có 39.580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 369.600 tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm 2016.

Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp thành lập mới đạt 9,3 tỷ đồng, tăng 30,6%. Nếu tính cả 455.700 tỷ đồng của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn thì tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 4 tháng đầu năm 2017 là 825.300 tỷ đồng.

Bên cạnh đó còn có 11.545 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 1,9% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong 4 tháng đầu năm nay lên hơn 51.000 doanh nghiệp.

Tổng số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong 4 tháng là 424.000 người, bằng 99,2% cùng kỳ.

Các ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới và vốn đăng ký trong 4 tháng năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước: Thông tin và truyền thông tăng 237,2% về số doanh nghiệp và tăng 44,9% về số vốn đăng ký; kinh doanh bất động sản tăng 66% và tăng 49,9%; giáo dục và đào tạo tăng 30,4% và tăng 84,2%;…

Một số ngành, lĩnh vực có số doanh nghiệp thành lập mới tăng nhưng số vốn đăng ký giảm: Sản xuất và phân phối điện, nước, gas; nông, lâm nghiệp và thủy sản; ngành vận tải kho bãi…

Tổng cục Thống kê cho biết, số doanh nghiệp hoàn tất giải thể lên tới 4.057 doanh nghiệp, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động trong 4 tháng đầu năm là 27.400 doanh nghiệp, tăng 9% so với cùng kỳ, bao gồm 11.491 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn và 15.909 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động không đăng ký hoặc chờ giải thể.

Như vậy, tổng số doanh nghiệp tạm dừng hoạt động và giải thể trong 4 tháng gần 31.500 doanh nghiệp.

Nếu so sánh với mức 39.580 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, số doanh nghiệp giải thể đang ở mức đáng ngại.

Các doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động chủ yếu là công ty TNHH một thành viên và 2 thành viên.

Theo Vneconomy.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo