Khảo sát Thị trường

01 Tháng 06

Đoàn Doanh nghiệp tham quan triển lãm Thaifex

01/06/2017 08:30 AM

Trung tâm triển lãm IMPACT, Bangkok, Thailand

18 Tháng 05

Đoàn DN tham quan Triển lãm thầu phụ lớn nhất Đông Nam Á & máy móc công nghiệp 4.0 tại...

18/05/2017 08:30 AM

Trung tâm triển lãm BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand