Khảo sát Thị trường

20 Tháng 07

TRIỂN LÃM “ASEAN-INDIA EXPO AND FORUM 2017”

20/07/2017 08:30 AM - 30/09/2017 03:00 PM

Trung tâm triển lãm Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok, Thái Lan

07 Tháng 09

Triển lãm Bangkok RHVAC 2017 và Triển lãm Bangkok E&E

07/09/2017 12:00 AM - 10/09/2017 08:00 AM

Trung tâm BITEC, Bangna, Bangkok, Thái Lan

06 Tháng 09

Hội chợ trang sức và đá quý Bangkok lần thứ 60 “The 60th Bangkok Gems & Jewelry Fair”

06/09/2017 (12:00 AM - 10:00 AM)

Challenger Hall 1-3, IMPACT Muang Thong Thani, Bangkok, Thái Lan

02 Tháng 08

Triển lãm “ASEAN-India Expo and Forum 2017”

02/08/2017 08:00 AM - 06/08/2017 12:30 AM

Trung tâm triển lãm Quốc gia Queen Sirikit, Bangkok, Thái Lan

01 Tháng 06

Đoàn Doanh nghiệp tham quan triển lãm Thaifex

01/06/2017 08:30 AM

Trung tâm triển lãm IMPACT, Bangkok, Thailand

18 Tháng 05

Đoàn DN tham quan Triển lãm thầu phụ lớn nhất Đông Nam Á & máy móc công nghiệp 4.0 tại...

18/05/2017 08:30 AM

Trung tâm triển lãm BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand