Đã diễn ra


Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2124

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2124

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2124

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2124

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2124

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2124
01 Tháng 12

Triển lãm & Giao lưu Thương mại CAPINDIA 2019 tại Ấn Độ

01/12/2019 08:00 AM - 05/12/2019 04:30 PM

Thành phố Mumbai - Ấn Độ

05 Tháng 11

Hội chợ hàng nhập khẩu quốc tế lần thứ 2 tại Thượng Hải, Trung Quốc – CIIE

05/11/2019 08:00 AM - 10/11/2019 04:30 PM

Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Quốc gia, TP. Thượng Hải

15 Tháng 10
22 Tháng 09

Chương trình tham dự triển lãm WEFTEC tại Hoa Kỳ từ 22 – 28/9/2019

22/09/2019 08:00 AM - 28/09/2019 04:30 PM

TP. Chicago, Bang Illinois, Hoa Kỳ

13 Tháng 09

Đoàn khảo sát thị trường và tham dự triển lãm eXcellerate NORTH EAST EXPO- AWARDS-SUMMIT

13/09/2019 08:00 AM - 15/09/2019 04:30 PM

Maniram Devan Trade Centre, Guwahati ASSAM (Ấn Độ).

14 Tháng 03

Chương trình khảo sát thị trường Hoa Kỳ tháng 3 năm 2019

14/03/2019 12:00 AM - 21/03/2019 12:00 AM

TP. Los Angeles và Las Vegas, Hoa Kỳ