Giao lưu Thương mại

07 Tháng 03

Diễn đàn thương mại Việt Nam – Ấn Độ

07/03/2012 10:00 AM

Khách sạn Sheraton Saigon, 80 Đồng Khởi, P. Bến Nghé, Q1, Tp.HCM

07 Tháng 03

Giao lưu thương mại Việt Nam – Sri Lanka

07/03/2012 09:00 AM

Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM

02 Tháng 03

Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản

02/03/2012 09:00 AM

Hội trường lầu 10, VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3 TP.HCM

22 Tháng 12

Mời tham dự giao lưu doanh nhân nữ cuối năm 2011

22/12/2011 08:30 AM

Tòa nhà VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TPHCM

01 Tháng 12

Giao lưu thương mại Việt Nam – Belarus

01/12/2011 08:30 AM

Hội trường lầu 10 VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp. HCM

25 Tháng 11

Giao lưu thương mại Việt Nam – Hàn Quốc

25/11/2011 09:00 AM

Khách sạn Rex (Phòng Camelia), 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM

14 Tháng 11

Giao lưu thương mại Việt Nam – Sri Lanka

14/11/2011 10:00 AM

Hội trường lầu 10, VCCI - HCM, 171 Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

09 Tháng 11

Hội thảo “INDIA CALLING” và “Giao lưu Thương mại Việt Nam – Ấn Độ”

09/11/2011 08:00 AM

Khách sạn Rex, 141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM

08 Tháng 11