Giao lưu Thương mại


Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175

Notice: Undefined offset: 0 in /home/vccihcmo/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 2175
12 Tháng 10

Giao lưu thương mại trực tuyến Việt Nam – Hàn Quốc

12/10/2021 (09:00 AM - 04:00 PM)

Trực tuyến

31 Tháng 05
24 Tháng 05

Triển lãm trực tuyến tỉnh Giang Tô ( Trung Quốc ) lĩnh vực máy móc thiết bị công nghiệp

24/05/2021 09:00 AM - 28/05/2021 04:30 PM

Công cụ trực tuyến ZOOM

13 Tháng 04

Giao lưu thương mại trực tuyến ngành dệt may Việt Nam – Trung Quốc

13/04/2021 09:00 AM - 23/04/2021 04:30 PM

Trực tuyến

12 Tháng 04

Triển lãm trực tuyến Tỉnh Giang Tô – Trung Quốc

12/04/2021 09:00 AM - 16/04/2021 04:30 PM

Trực tuyến

07 Tháng 04

Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc CANTON FAIR

07/04/2021 (01:30 PM - 04:00 PM)

Trực tuyến tại Hội trường VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM

15 Tháng 03
11 Tháng 01

Giao lưu thương mại trực tuyến với các doanh nghiệp Liên Bang Nga

11/01/2021 02:00 PM - 20/01/2021 05:00 PM

Trực tuyến

10 Tháng 12

Chương trình xúc tiến thương mại và làm việc trực tuyến giữa các doanh nghiệp Hàn Quốc và Việt Nam

10/12/2020 10:00 AM - 11/12/2020 04:00 PM

Trung tâm Triển Lãm và Hội Chợ Tân Bình, 446 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Tân Bình, TP. HCM