Giao lưu Thương mại

08 Tháng 06
26 Tháng 05
22 Tháng 03

Diễn đàn Thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư Pháp ngữ

22/03/2022 08:00 AM - 23/03/2022 03:00 PM

Phòng Hội nghị  Lotus & Sunflower (lầu 1) - Khách sạn Rex (141 Nguyễn Huệ, Q.1, Tp.HCM)

12 Tháng 10

Giao lưu thương mại trực tuyến Việt Nam – Hàn Quốc

12/10/2021 (09:00 AM - 04:00 PM)

Trực tuyến

31 Tháng 05
24 Tháng 05

Triển lãm trực tuyến tỉnh Giang Tô ( Trung Quốc ) lĩnh vực máy móc thiết bị công nghiệp

24/05/2021 09:00 AM - 28/05/2021 04:30 PM

Công cụ trực tuyến ZOOM

13 Tháng 04

Giao lưu thương mại trực tuyến ngành dệt may Việt Nam – Trung Quốc

13/04/2021 09:00 AM - 23/04/2021 04:30 PM

Trực tuyến

12 Tháng 04

Triển lãm trực tuyến Tỉnh Giang Tô – Trung Quốc

12/04/2021 09:00 AM - 16/04/2021 04:30 PM

Trực tuyến

07 Tháng 04

Hội chợ hàng xuất nhập khẩu Trung Quốc CANTON FAIR

07/04/2021 (01:30 PM - 04:00 PM)

Trực tuyến tại Hội trường VCCI-HCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM