[vccitranslate]

Xây dựng chương trình đào tạo ATVSLD cho Doanh nghiệp trong chuỗi tôm Hỗ trợ xây dựng năng lực và kiến thức về ATVSLĐ, cải thiện môi trường lao động tại nơi làm việc

ĐỀ CƯƠNG GIAO VIỆC
Xây dựng chương trình đào tạo ATVSLD cho Doanh nghiệp trong chuỗi tôm
Hỗ trợ xây dựng năng lực và kiến thức về ATVSLĐ, cải thiện môi trường lao động tại nơi làm việc

I. Giới thiệu chung:

Trong nhiều năm qua, ngành tôm đóng vai trò quan trọng trong xuất khẩu thủy sản Việt Nam ra thế giới. Hàng năm ngành tôm đóng góp khoảng 40-45% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Việt Nam đã trở thành quốc gia cung cấp tôm đứng thứ hai trên thế giới với giá trị xuất khẩu chiếm 13-14% tống giá trị xuất khẩu tôm của toàn thế giới.
Từ khi bắt đầu phát triển vào đầu những năm 1990, ngành tôm Việt Nam đã phát triển cả về quy mô và quản lý kỹ thuật, cũng như năng lực về quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc.
Trong tháng 09/2022, VCCI HCM đã thực hiện hoạt động khảo sát và đánh giá nhu cầu đào tạo của Doanh nghiệp trong chuỗi tôm tại đồng bằng sông Cửu Long. Theo chia sẻ của Doanh nghiệp, Công ty Tập đoàn thủy sản Minh Phú đang quan tâm đến việc nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ quản lý và người lao động về công tác An toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường làm việc An toàn và hiệu quả hơn cho người lao động tại Doanh nghiệp. Chính vì vậy, VCCI HCM cần tìm kiếm các công ty cung cấp dịch vụ huấn luyện ATVSLĐ đầy đủ chức năng và khả năng về huấn luyện ATVSLĐ cho Doanh nghiệp.

II. Mục tiêu:
– Khảo sát thực trạng về ATVSLĐ và nhu cầu của DN về ATVSLĐ
– Thực hiện đào tạo tại Doanh nghiệp về ATVSLĐ cho các nhóm lao động theo quy định pháp luật
– Cấp chứng chỉ cho các học viên hoàn thành khóa huấn luyện và vượt qua kì thi sát hạch cuối khóa theo quy định pháp luật về ATVSLĐ

III. Yêu cầu công việc:
Đơn vị đào tạo huấn luyện ATVSLĐ phải có đầy đủ chức năng, nhiệm vụ, và được cấp phép thực hiện hoạt động huấn luyện ATVSLĐ

Chuyên gia thực hiện hoạt động huấn luyện theo yêu cầu của đơn vị huấn luyện phải có kinh nghiệm huấn luyện về ATVSLĐ và đủ khả năng huấn luyện cho DN tại nơi sản xuất theo thực tế DN

IV. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 15/09/2022 – 31/10/2022

V. Kinh phí:
– Kinh phí thực hiện hoạt động khảo sát và đào tạo ATVSLĐ được thực hiện theo định mức dự án
– Các đơn vị nộp đề xuất kèm theo bản chi tiết kinh phí triển khai

VI. Nộp đề xuất:
– Các đơn vị có quan tâm đến việc thực hiện hoạt động đào tạo này cần gửi đề xuất qua email đến địa chỉ: thanh.nguyen@vcci-hcm.org.vn trước ngày 01/09/2022
– Hồ sơ bao gồm:
+ Hồ sơ chức năng nhiệm vụ của tổ chức huấn luyện
+ Đề xuất chi phí thực hiện hoạt động

LƯU Ý: Chúng tôi chỉ thông báo đến những đơn vị được lựa chọn

  • Sự kiện
  • Đào tạo