[vccitranslate]

VCCI-HCM tổ chức đào tạo về Hợp đồng lao động và các hậu quả pháp lý

Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, tiền lương, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Từ định nghĩa tại Điều 13, Bộ Luật Lao động 2019 đã cho thấy hợp đồng lao động là căn cứ pháp lý quan trọng trong quan hệ lao động.

Chương hợp đồng lao động gồm 46 Điều (từ Điều 13 đến Điều 58) được xem là chương có nhiều điều luật nhất và có nhiều nội dung được cập nhật của Bộ luật Lao động 2019. Chương này được sửa đổi, bổ sung theo hướng đảm bảo hơn sự tự do giao kết hợp đồng lao động, tôn trọng các nguyên tắc của hợp đồng trong kinh tế thị trường, phòng tránh lao động cưỡng bức, tạo hành lang thuận lợi hơn trong thực chiện hợp đồng lao động và giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật Lao động hiện hành.

Nắm bắt được nhu cầu của doanh nghiệp cần cập nhật, so sánh các điểm mới của BLLĐ 2019, VCCI-HCM phối hợp với các Luật sư có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động tổ chức chương trình đào tạo với nội dung “Hợp đồng lao động và các hậu quả pháp lý” trong ngày 30/09/2020 vừa qua.

Với kinh nghiệm tư vấn cho nhiều doanh nghiệp về quan hệ lao động cũng như trực tiếp tham gia các hoạt động tố tụng tại toà trong lĩnh vực lao động, các diễn giả đã phân tích từ nội dung pháp lý, so sánh những điểm điều chỉnh mới và các rủi ro khi áp dụng các nội dung này vào thực tiễn tại doanh nghiệp. Việc hiểu đúng và áp dụng chính xác nội dung pháp luật vào thực tế sẽ giúp doanh nghiệp giảm thiểu các rủi ro pháp lý phát sinh ngoài mong muốn.

Để cập nhật lịch đào tạo, đặc biệt liên quan đến các nội dung của Bộ Luật Lao động 2019, Quý Doanh nghiệp có thể liên hệ trực tiếp với Văn phòng Giới sử dụng lao động qua email bea@vcci-hcm.org.vn – 028 39321205.

  • Sự kiện
  • Đào tạo