VCCI-HCM tập huấn cho doanh nghiệp về Bộ Luật Lao động 2019

Bộ Luật Lao động (sửa đổi) được Quốc hội thông qua năm 2019 gồm 17 chương, 220 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021. Bộ luật có nhiều điểm thay đổi, đáng chú ý như các điều khoản về ký kết hợp đồng lao động, các loại hợp đồng lao động, các vấn đề về tuổi nghỉ hưu và chấm dứt hợp đồng lao động,… Trong năm 2020, các đơn vị của Bộ Lao động, thương binh và xã hội sẽ hoàn thiện 23 Văn bản Quy phạm Pháp luật bao gồm 14 nghị định, 1 quyết định và 8 thông tư để hướng dẫn thực hiện Bộ luật Lao động sửa đổi.

  

Bà Bùi Thị Ninh, Trưởng Văn phòng Giới sử dụng lao động, VCCI-HCM phát biểu khai mạc hội thảo

Với mục tiêu hỗ trợ cung cấp thông tin, hướng dẫn và chia sẻ những điểm mới trong Bộ luật Lao động 2019, VCCI-HCM đã tổ chức buổi hội thảo và tập huấn cập nhật những điểm thay đổi chính trong Bộ luật Lao động 2019 vào ngày 29-30/05 tại TP.HCM cho hơn 120 đại diện cán bộ quản lý của doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh lân cận.

Ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng  Vụ Pháp Chế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội là giảng viên chính của khóa tập huấn đợt này

Tại khóa tấp huấn, ông Mai Đức Thiện, Phó Vụ trưởng  Vụ Pháp Chế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, người trực tiếp tham gia vào việc soạn thảo bộ Luật lao động đã chia sẻ và hướng dẫn chi tiết những điểm mới chính trong Bộ luật Lao động 2019. Các doanh nghiệp đã tích cực tham gia và chia sẻ những thắc mắc, khó khăn trong việc thực hiện bộ luật mới như các vấn đề liên quan đến lao động nước ngoài, tuổi nghỉ hưu và lao động cao tuổi, chế độ thai sản,… Qua đó, doanh nghiệp cũng đề xuất 1 số điểm cần thay đổi và hướng dẫn chi tiết hơn trong các thông tư và nghị định hướng dẫn sắp tới.

Toàn cảnh buổi tập huấn

  • Sự kiện
  • Đào tạo