[vccitranslate]

VCCI-HCM phát hành ấn phẩm “Chuyển đổi số – Động lực phục hồi và phát triển kinh tế”

Chuyển đổi số là từ khóa được nhắc tới và xuất hiện trên các phương tiện truyền thông đại chúng thường xuyên, đặc biệt là sau khi đại dịch COVID-19 đã được kiểm soát. Trên thực tế, Chuyển đổi số là khái niệm bao trùm và có tính liên ngành, với phạm vi ứng dụng và tác động mang tính toàn cầu, chính vì thế không dễ nắm bắt và hình dung. Tại Việt Nam, từ năm 2020, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định số 479/QĐ-TTg Phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” và gần đây nhất, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 505/QĐ-TTg vào ngày 22 tháng 4 năm 2022 qua đó lấy ngày 10 tháng 10 hằng năm là “Ngày Chuyển đổi số quốc gia”.

Với tôn chỉ “Tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp tại vùng kinh tế trọng điểm phía Nam”, Trung tâm Thông tin Thương mại thuộc Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh (VCCI-HCM) đã biên soạn và xuất bản cuốn sách chuyên khảo với chủ đề: “Chuyển đổi số – Động lực phục hồi và phát triển kinh tế” nhằm góp thêm tiếng nói góp phần nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi số, là tiền đề để thúc đẩy chuyển đổi số từ nhận thức thành hành động.

Cách tiếp cận của ấn bản chuyển đổi số lần này là tham khảo kiến thức và bài học về chuyển đổi số của các nước trên Thế giới xét trên hai phương diện bao gồm khung chính sách và chiến lược chuyển đổi số cấp quốc gia và định hướng hành trình chuyển đổi số và bài học tham khảo chuyển đổi số cấp doanh nghiệp trên thực tế. Trên phương diện vĩ mô, doanh nghiệp và bạn đọc có thể qua các bài được trình bày có thể hình dung những lĩnh vực của đời sống kinh tế xã hội mà kinh tế số và chuyển đổi số có thể bao trùm và tác động cũng như thấy được các cách tiếp cận đối với chuyển đổi số tùy thuộc vào trình độ phát triển, nguồn lực của nền kinh tế và yếu tố văn hóa đặc thù của từng nước, mặt khác lại vẫn có thể có những thang đo chung có thể đánh giá thứ hạng và trình độ tiến hóa số của từng quốc gia tại mỗi thời điểm nhất định đồng thời có thể thấy những yếu tố nào có thể tác động tới tiến trình chuyển đổi số. Đặc biệt, thứ hạng chuyển đổi số của nền kinh tế Việt Nam theo đánh giá qua một số thang đo về chỉ số chuyển đổi số chung của các tố chức quốc tế cũng được tổng hợp để giúp định vị và có được khung nhìn khái quát về vị trí và thứ hạng về chuyển đổi số của kinh tế Việt Nam trong tương quan với các nước trên Thế giới và những điểm mốc cho biết ta đang ở đâu và có thể đi tới đâu? Ở phương diện vi mô, bạn đọc cũng có thể tham khảo những định nghĩa về chuyển đổi số, hành trình chuyển đổi số hay hệ sinh thái số là gì cũng như tham khảo bài học chuyển đổi số của một doanh nghiệp cụ thể trên thực tế và dù hoạt động theo các phân ngành và chuỗi giá trị khác nhau hay bối cảnh văn hóa khác nhau nhưng các doanh nghiệp vẫn có thể liên hệ với thực tế phát triển của doanh nghiệp mình để rút tỉa những lưu ý chung cần thiết. Phần cuối cuốn sách cũng phác họa bức tranh chuyển đổi số của các doanh nghiệp chuyển đổi số Việt Nam.

VCCI-HCM xin chân thành cám ơn các đối tác là các tập đoàn tư vấn đầu tư đa quốc gia có tên tuổi như Deloitte, Dezan Shira, Cơ quan Thương vụ Phần Lan tại Việt Nam trực thuộc Bộ Kinh tế và Lao động Phần Lan và các thành viên của Hiệp hội doanh nghiệp Ấn Độ tại Thành phố Hồ Chí Minh đã nhiệt tình tham gia đồng hành cùng ban biên soạn Trung tâm Thông tin Thương mại của VCCI – Chi nhánh TP.HCM nhắm tới mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và cộng đồng doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh nói riêng qua việc sẵn sàng chia sẻ những hiểu biết của mình với các bài viết có chất lượng và cung cấp nguồn tư liệu thông tin tham khảo hữu ích cho cuốn sách này.

Trung Tâm Thông Tin Thương Mại, VCCI-HCM.

  • Sự kiện
  • Đào tạo