[vccitranslate]

VCCI-HCM phối hợp với Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú tổ chức chuỗi đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý

Trong chuỗi hoạt động thuộc dự án GRAISE II – Oxfam, từ ngày 07 – 23/02/2023 tại Tập đoàn thủy sản Minh Phú – Cà Mau, VCCI-HCM đã phối hợp tổ chức 07 khóa đào tạo nâng cao năng lực quản lý, bao gồm: Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng trình bày và giải quyết vấn đề cho 250 cán bộ từ cấp tổ trưởng đến Giám đốc của các bộ phận.

VCCI-HCM phối hợp với Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú tổ chức chuỗi đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý

Nội dung của chuỗi đào tạo

Với mục đích nâng cao năng lực quản lý cho cán bộ tại doanh nghiệp, khóa đào tạo cung cấp các kiến thức giúp học viên có thể cải thiện việc giao tiếp, giải quyết và trình bày vấn đề trong công việc qua các tình huống thực tiễn, công cụ mà học viên được tiếp cận trong khóa học, từ đó tạo ra một một trường làm việc tốt hơn, hài hòa và năng suất hơn.

VCCI-HCM phối hợp với Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú tổ chức chuỗi đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý

Sự tham gia của 86 nữ cán bộ quản lý trong khóa đào tạo này giúp họ tự tin hơn trong giao tiếp tại nơi làm việc và giải quyết vấn đề. Đây cũng là cơ hội cải thiện kỹ năng, hỗ trợ cho việc thăng tiến công việc trong tương lai của nữ giới, cũng như tạo ra môi trường làm việc bình đẳng có sự góp phần tiếng nói của nữ giới khi năng lực của ngày càng được nâng cao.

Hiệu quả đạt được từ chuỗi đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý

Theo kết quả khảo sát của VCCI-HCM cuối mỗi khóa học, 99% học viên đánh giá khóa học ở mức tốt và rất tốt. Trong số các kỹ năng được đào tạo, kỹ năng giao tiếp và kỹ năng giải quyết vấn đề là hai nội dung học viên nhận thấy có ích nhiều trong công việc của mình. Cụ thể, phần lớn học viên (chiếm 81,98%) nhận thấy bản thân có thể nâng cao được khả năng giao tiếp với mọi người cùng nơi làm việc và hơn 60% học viên nâng cao khả năng nhìn nhận, phân tích và giải quyết vấn đề.

VCCI-HCM phối hợp với Tập đoàn Thuỷ sản Minh Phú tổ chức chuỗi đào tạo nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý

Bên cạnh đó, qua phỏng vấn trực tiếp các học viên sau mỗi khóa học cho thấy phản hồi hiệu quả khi tham gia đào tạo khi bản thân có được sự tự tin hơn khi giao tiếp cũng như trình bày các vấn đề với cấp trên, cũng như giao tiếp với anh chị em công nhân; cách phân tích vấn đề qua những công cụ được học.

Với những kiến thức được học trong hai ngày, một số học viên cho biết sẽ về truyền đạt, chia sẻ lại cho công nhân tại bộ phận làm việc của mình để cùng làm việc có hiệu quả. Đây là một điểm cần được khuyến khích, cũng như tạo điều kiện để các quản lý cấp trung có thể tự mình đào tạo lại cho người lao động do mình quản lý trực tiếp, cũng là nguồn nhân lực kế cận trong tương lai./.

  • Sự kiện
  • Đào tạo