[vccitranslate]

Ưu đãi đặc biệt khi tham gia quảng cáo trên Danh bạ Connections 2017-2018

Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI-HCM) trân trọng giới thiệu chương trình ưu đãi đặc biệt, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia quảng bá thương hiệu trên Danh bạ Hội viên VCCI-HCM Connections 2017-2018 như sau:

Giảm giá 50% Vị trí Trang chặn/ Phía sau trang chặn (*)

  • Đồng thời, tặng ngay 2 Trang chặn/ Phía sau trang chặn khi mua combo 3 Trang chặn/ Phía sau trang chặn (*)
  • Giảm giá 20% toàn bộ vị trí trong bảng sau:
STT Vị trí quảng cáo Giá gốc Giá đã giảm Tiết kiệm
1 Bìa 2 56,000,000 49,000,000 8,000,000
2 Đối diện bìa 2 58,000,000 50,000,000 8,000,000
3 Bìa 3 55,000,000 44,000,000 11,000,000
4 Đối diện Bìa 3 52,000,000 41,600,000 10,400,000
5 Đối diện lời giới thiệu 28,000,000 22,400,000 5,600,000
6 Chân trang mục lục màu 19,000,000 15,200,000 3,800,000
7 Trang quảng cáo đối diện trang liệt kê logo 24,000,000 20,000,000 4,000,000
8 Trang chặn (*) 30,000,000 15,000,000 15,000,000
9 Phía sau trang chặn (*) 24,000,000 12,000,000 12,000,000
10 Đối diện trang chặn 27,000,000 21,600,000 5,400,000
11 Quảng cáo chân trang (Tối đa 12 art-works) 35,000,000 28,000,000 7,000,000
12 Nguyên trang + 1 logo listing 15,000,000 12,000,000 3,000,000
13 Nửa trang ngang + 1 logo listing 12,000,000 10,000,000 2,000,000
14 Chặn sách 42,000,000 35,000,000 7,000,000
15 Tờ insert (chưa bao gồm phí sản xuất) 50,000,000 40,000,000 10,000,000
16 Logo thương hiệu tại chân trang (chạy hết toàn bộ các trang bên phải ấn phẩm) 39,000,000 31,200,000 7,800,000
17 Quảng cáo trên phiếu phản hồi dành cho Hội viên 38,000,000 30,400,000 7,600,000

(*) Không được lựa chọn phân ngành 

Thời gian khuyến mãi: 5 ngày từ 03-07/07/2017

Doanh nghiệp quan tâm, vui lòng liên hệ:
Dự án Connections 2017-2018
Chị Juna Thủy – Sales Manager
– ĐT: 0934 12 33 22 – 0911 47 03 22
– Email: junathuy@connectionsvn.com 
Chị Vân Anh – Điều phối dự án
– ĐT: 028. 3932 5171 – 0909 110 192
– Email: vananh@vcci-hcm.org.vn 

  • Sự kiện
  • Đào tạo