[vccitranslate]

Triển lãm Đổi mới Xây dựng 2019 tại Hồng Kông từ 17-20/12/2019

Triển lãm Đổi mới Xây dựng 2019 – Construction Innovation Expo (CIExpo) 2019 là triển lãm đặc biệt chuyên ngành xây dựng do Chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông; Trung tâm Phát triển Khoa học – Công nghệ; Bộ Nhà ở & Phát triển Nông thôn – Đô thị Trung Quốc và Hội đồng Công nghiệp Xây dựng phối hợp tổ chức.

  • Thời gian: Từ ngày 17/12 đến ngày 20/12/2019.
  • Địa điểm: the Hong Kong Convention and Exhibition Centre.
  • Quy mô: Dự kiến thu hút hơn 120 công ty.
  • Lĩnh vực: Xây dựng xây dựng cơ bản, thiết kế, tự động hóa…

Doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự xin vui lòng đăng ký trước ngày 15/11/2019 tại http://ciexpo.cic.hk/

  • Sự kiện
  • Đào tạo