[vccitranslate]

Triển khai cấp mã số REX cho doanh nghiệp XK sang EU, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ

Kính gửi: QUÝ DOANH NGHIỆP

V/v: Triển khai cấp mã số REX cho doanh nghiệp

Căn cứ Thông tư 38/2018/TT-BCT ngày 30 tháng 10 năm 2018 quy định thực hiện chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo Chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập (GSP) của Liên minh châu Âu, Na Uy, Thụy Sỹ và Thổ Nhĩ Kỳ và căn cứ vào việc chấp thuận gia hạn đăng ký mã số REX đối với Việt Nam thêm 6 tháng đến thời điểm cuối cùng là ngày 30 tháng 6 năm năm 2020[1], Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM (VCCI HCM) xin thông báo để các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang 4 thị trường trên thực hiện việc đăng ký mã số REX như sau:

  1. Đăng ký Annex 22-06: https://customs.ec.europa.eu/rex-pa-ui/
  2. Khai đơn đề nghị cấp mã số REX: https://vcci-hcm.org.vn/hoat-dong/xuat-xu-hang-hoaco/bieu-mau-co/, chọn “Mẫu đơn đề nghị cấp mã số REX”
  3. Đối với doanh nghiệp chưa có hồ sơ thương nhân tại VCCI-HCM: Đăng ký hồ sơ thương nhân theo điều 13, Nghị định 31/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018.

Sau khi hoàn tất hồ sơ, doanh nghiệp khai báo, upload hồ sơ thương nhân (nếu doanh nghiệp chưa đăng ký có hồ sơ thương nhân) và annex 22-06 đã hoàn thiện tại http://comis.covcci.com.vn. Đồng thời, doanh nghiệp nộp bộ hồ sơ đề nghị cấp mã số REX tại các Tổ cấp C/O trực thuộc VCCI HCM để được tiếp nhận, kiểm tra, xét cấp mã số REX kịp thời cho doanh nghiệp trước ngày 30 tháng 6 năm 2020.

Trong thời gian chuyển đổi hình thức cấp C/O truyền thống sang Hệ thống REX, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Tp. HCM vẫn đảm bảo cấp C/O mẫu A cho doanh nghiệp đúng quy định.

Trân trọng cảm ơn./.

[1] Thông báo chính thức của EU: https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/calculation-customs-duties/rules-origin/general-aspects-preferential-origin/arrangements-list/generalised-system-preferences/the_register_exporter_system_en#heading_2

  • Sự kiện
  • Đào tạo