TOR – Tuyển tư vấn Xây dựng hướng dẫn cho quỹ rủi ro biến đối khí hậu

I. Giới thiệu chung:

Ngành gạo luôn là một trong những mặt hàng nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Hằng năm, lượng gạo của Việt Nam xuất khẩu chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu trên thế giới. Năm 2019, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,5 triệu tấn lúa gạo, tiếp tục đứng vị trí thứ 2 thế giới về xuất khẩu gạo.

Tuy nhiên ngành lúa gạo tại đồng bằng sông Cửu Long đang gặp phải những khó khăn và thách thức từ rủi ro do biến đổi khí hậu, đặc biệt trong những năm gần đây khi tình trạng xâm nhập mặn, hạn hán, lũ lụt diễn ra thường xuyên hơn gây ảnh hưởng rất lớn đến sản lượng, giá thành, nông dân, HTX và doanh nghiệp ngành lúa gạo.

Để hỗ trợ cho các doanh nghiệp và HTX cũng như nông dân trong ngành lúa gạo đối phó với các nguy cơ và nắm bắt các cơ hội mà biến đổi khí hậu mang tới, Chi nhánh phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP.HCM (VCCI-HCM) dự kiến tiến hành thí điểm xây dựng quỹ rủi ro biến đổi khí hậu cho 2 nhóm đối tượng Doanh nghiệp và Hợp tác xã. Giai đoạn đầu của kế hoạch xây dựng quỹ rủi ro này sẽ được thực hiện bằng việc xây dựng hướng dẫn về quỹ, trong đó bao gồm lý do xây dựng, mục tiêu của quỹ, phương pháp gây quỹ và vận hành quỹ, thành viên của quỹ, cơ chế sử dụng và đóng góp quỹ của các bên liên quan.

II. Mục tiêu:

– Xây dựng hướng dẫn thành lập và vận hành quỹ rủi ro biến đối khí hậu cho doanh nghiệp và HTX trong ngành lúa gạo, từ đó VCCI và các đối tác có thể lên kế hoạch thí điểm triển khai quỹ rui ro biến đổi khí hậu trong ngành lúa gạo nhằm hỗ trợ cho DN và HTX.

III. Yêu cầu công việc:

Để thực hiện được công việc nói trên, các chuyên gia sẽ cần thực hiện các công việc khảo sát, đánh giá, tham vấn với hợp tác xã và doanh nghiệp để thu thập ý kiến và xây dựng hướng dẫn cho quỹ rủi ro biến đổi khí hậu. Các chuyên gia sẽ chịu trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
– Thu thập nghiên cứu các thông tin về rủi ro do biến đổi khí hậu cho chuỗi lúa gạo
– Lên kế hoạch khảo sát, đánh giá và họp tham vấn với hợp tác xã và doanh nghiệp trong chuỗi lúa gạo
– Thu thập thông tin và so sánh các loại hình quỹ tương tự hiện có và cách thức vận hành chung của các quỹ này

– Hoàn thiện báo cáo sơ bộ về phương thức vận hành và khả năng xây dựng quỹ quản lý rủi ro về BĐKH ở ĐBSCL

– Tham vấn với VCCI-HCM trong quá trình triển khai xây dựng hướng dẫn

IV. Thời gian thực hiện:

Từ ngày 01/07/2021 đến ngày 30/07/2021

V. Kết quả đầu ra

Chuyên gia sẽ nộp về VCCI-HCM bản hoàn chỉnh của báo cáo sơ bộ về phương pháp vận hành các quỹ tài chính vi mô hiện nay và khả năng xây dựng quỹ quản lý rủi ro về BĐKH ở ĐBSCL.

VI. Yêu cầu chuyên gia:

– Có kinh nghiệm trong nghiên cứu phát triển, tài chính vi mô, tín dụng cộng đồng

– Ưu tiên các chuyên gia có kinh nghiệm thực tiễn trong ngành lúa gạo
– Thành thạo tiếng Anh, Việt
– Sử dụng thành thạo các phần mềm Microsoft Word, Microsoft Powerpoint

VII. Kinh phí:
– Kinh phí xây dựng hướng dẫn quỹ rủi ro biến đổi khí hậu được áp dụng theo định mức ngày công của dự án

  • Sự kiện
  • Đào tạo