Tin kinh tếCPTPP: Doanh nghiệp nhà nước có doanh thu trên 16.000 tỷ hết vị thế độc quyền

Ngày 14/1, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã chính thức có hiệu lực. Theo đó, hàng nghìn dòng thuế quan chính thức được cắt giảm theo lộ trình... Theo đó, Việt Nam sẽ xóa bỏ thuế ...
Xem chi tiết


6 nước đã phê chuẩn, CPTPP sẽ có hiệu lực từ cuối tháng 12

Australia trở thành quốc gia thứ sáu phê chuẩn Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP)... Bộ trưởng Bộ Thương mại và Tăng trưởng xuất khẩu của New Zealand, ông David Parker, phê chuẩn CPTPP ở Santiago, Chile, ...
Xem chi tiết


Giảm 5 ngày thông quan sẽ mang lại cho Việt Nam 10,65 tỷ USD

Theo chuyên gia của Liên minh tạo thuận lợi Thương mại toàn cầu (GATF), việc tăng 10% tính minh bạch theo yêu cầu của Hiệp định tạo thuận lợi thương mại toàn cầu của WTO (TFA) sẽ mang lại kim ngạch nhập khẩu hàng năm ...
Xem chi tiết


Loay hoay ứng xử với kinh tế nền tảng nhìn từ trường hợp Uber, Grab

Những thảo luận gần đây về quản lý Uber, Grab cho thấy cơ quan quản lý nhà nước vẫn đang loay hoay "nhét" mô hình mới vào cách quản lý cũ, hệ thống hành chính cũ đang phải đối mặt với sự phát triển quá ...
Xem chi tiết


Luật Quản lý thuế phải giảm tối đa khó khăn cho doanh nghiệp

Để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, dự thảo Luật Quản lý thuế sửa đổi cũng đề cập tới việc mở rộng phạm vi hoạt động của đại lý thuế theo hướng cung cấp dịch vụ kế toán cho các đối ...
Xem chi tiết