Tin kinh tế12 chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2020

Quốc hội thông qua Nghị quyết 85/2019/QH14 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, trong đó thống nhất đưa ra 12 chỉ tiêu chủ yếu cần phấn đấu trong năm 2020, bao gồm: - Tổng sản phẩm trong nước (GDP) tăng khoảng ...
Xem chi tiết


Hội đồng tư vấn của Thủ tướng đối thoại với doanh nghiệp châu Âu

Chiều 12/12, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã tổ chức Hội nghị đối thoại với Hiệp hội doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham). Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Chủ ...
Xem chi tiết


TP. Hồ Chí Minh dự kiến thu hút 8 tỷ USD vốn FDI

Theo UBND TP. HCM, trong năm 2019, Thành phố dự kiến thu hút được 8 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp  nước ngoài (FDI), bằng 101% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, các dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới ...
Xem chi tiết


Chính phủ sẽ sửa nhanh Nghị định 20 về chi phí lãi vay của doanh nghiệp

Sáng 29/11, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đã chủ trì cuộc họp về việc sửa đổi quy định áp mức chi phí lãi vay vào chi phí hoạt động của doanh nghiệp (DN) để nộp thuế theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP của Chính phủ. ...
Xem chi tiết


Xác định quy tắc xuất xứ hàng hóa xuất nhập khẩu theo Hiệp định CPTPP

Đây là điểm mới vừa được bổ sung tại Thông tư 62/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 38/2018/TT-BTC về xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Theo đó, xác định xuất xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu để áp dụng ...
Xem chi tiết