Tin tứcLễ kết nạp Hội viên mới tháng 9/2019

Sáng ngày 24/09/2019 vừa qua, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM) đã tổ chức Lễ kết nạp 21 hội viên mới, bao gồm 13 Công ty TNHH và 8 Công ty Cổ phần. Tại buổi lễ kết ...
Xem chi tiết


Vị thế đã khác trước, Việt Nam cần có chiến lược toàn diện hơn

Hiện nay vị thế Việt Nam đã khác trước, do đó cần phải chuyển đổi nền kinh tế sang đổi mới sáng tạo, chú trọng vốn con người, phát triển hạ tầng, sinh kế cho người dân, cải thiện năng suất, phát triển bao trùm, ...
Xem chi tiết


Doanh nghiệp nước ngoài ‘miệt mài’ tìm nhà cung cấp phụ trợ trong nước

25 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài mong muốn tìm được nhà cung cấp công nghiệp hỗ trợ từ Việt Nam tại SFS lần 2 tổ chức tại TP.HCM, chứ không chỉ dừng lại ở việc trả lời email, đi thăm nhà xưởng ...
Xem chi tiết


Mời doanh nghiệp, doanh nhân “hiến kế” hoàn thiện chính sách phát triển kinh tế

Ngày 3/9/2019, Ban Kinh tế trung ương phát động cuộc vận động "Doanh nghiệp, doanh nhân đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế". Cuộc vận động được phát động với mục đích khơi dậy sức sáng tạo, tinh ...
Xem chi tiết


Giao lưu Thương mại Việt Nam – Đài Loan Ngành hàng thực phẩm và hàng tiêu dùng

Ngày 03/9, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. HCM (VCCI-HCM) phối hợp với Cục Quản trị Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa, thuộc Bộ Kinh tế Đài Loan (Small and Medium Enterprise Administration, Ministry of Economic Affairs, R.O.C) và China ...
Xem chi tiết