Tin tứcChủ tịch VCCI: Cải cách thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng là gói cứu trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho rằng trong bối cảnh “bình thường mới” hiện nay, cải cách thủ tục hành chính về đầu tư xây dựng là gói cứu trợ tốt nhất cho các doanh nghiệp. Sáng ngày 26/11/2021, Phòng Thương mại và công ...
Xem chi tiết


Xuất nhập khẩu hàng hoá tháng 11 và 11 tháng đầu năm 2021

Trong tháng 11/2021, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 59,7 tỷ USD, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm nay, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng ...
Xem chi tiết


Báo cáo tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài 11 tháng năm 2021

Tính đến 20/11/2021, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp (GVMCP) của nhà ĐTNN đạt 26,46 tỷ USD, tăng nhẹ 0,1% so với cùng kỳ năm 2020. Vốn thực hiện của dự án đầu ...
Xem chi tiết


Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 và 11 tháng năm 2021

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tháng Mười Một tăng khá so với tháng trước cả về số doanh nghiệp (tăng 44,6%), vốn đăng ký (tăng 38%) và số lao động (tăng 30,2%). Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng 15,2% ...
Xem chi tiết


Thông báo Đại hội Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

Thực hiện Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành VCCI lần thứ 13, khóa VI về công tác tổ chức Đại hội VCCI lần thứ VII, Ban Thường trực VCCI thông báo về việc tổ chức Đại hội Đại biểu VCCI lần thứ VII. Căn ...
Xem chi tiết