Văn bản Pháp luậtSửa quy định về phân tích, phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Bộ Tài chính ban hành Thông tư 17/2021/TT-BTC sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BTC hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất ...
Xem chi tiết


Tổng hợp điểm mới 11 Luật, Bộ luật có hiệu lực từ 01/01/2021

Sau đây là những điểm mới nổi bật của 11 Luật, Bộ luật sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2021: 1. Bộ luật Lao động 2019 Bộ luật Lao động 2019 có nhiều nội dung mới nổi bật có thể kể đến như: ...
Xem chi tiết


Tổng hợp điểm mới nổi bật của Luật Doanh nghiệp 2020

1. Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng Theo đó, Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định về con dấu của doanh nghiệp như sau: - Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu ...
Xem chi tiết


Những điểm mới nổi bật tại Luật Đầu tư 2020 áp dụng từ 2021

Ngày 17/6/2020, tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Đầu tư 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 và thay thế Luật Đầu tư 2014. 1. Chính thức cấm kinh doanh dịch vụ đòi nợ (Điều 6) ...
Xem chi tiết


Tổng hợp điểm mới Bộ luật Lao động 2019 áp dụng từ 01/01/2021

Sau đây là 56 quy định mới tại Bộ luật Lao động 2019 sẽ áp dụng từ ngày 01/01/2021 mà doanh nghiệp người lao động cần chú ý: 1. 10 quy định mới về hợp đồng lao động Bộ luật Lao động 2019 quy định ...
Xem chi tiết


Nghị định 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động

Vừa qua, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động năm 2019 về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Nghị định này có hiệu ...
Xem chi tiết


Danh mục văn bản pháp luật về thuế ban hành từ tháng 10 năm 2019 đến nay

1. Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước. 2. Nghị quyết số 954/2020/UBTVQH14 ngày 02/6/2020 của Uỷ ...
Xem chi tiết


Danh mục văn bản về hải quan mới ban hành từ tháng 9 năm 2019

1. Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. 2. Nghị định số ...
Xem chi tiết


Download: 3 Luật mới tiếp sức cho doanh nghiệp vượt khó khăn

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa chủ trì họp báo giới thiệu Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Đầu tư 2020 và Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP). Download: Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 Download: Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 Download: ...
Xem chi tiết


Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định quy tắc xuất xứ trong EVFTA

Chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O) xuất khẩu sang thị trường EU từ Hiệp định EVFTA sẽ được thực hiện từ 01/08/2020 bởi các cơ quan, tổ chức cấp C/O ưu đãi do Bộ Công thương ủy quyền. Sau khi Quốc hội Việt Nam ...
Xem chi tiết