Tin khácVCCI kêu gọi ủng hộ chương trình “Cả nước chung tay vì người nghèo” năm 2020

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng Đài Truyền hình Việt Nam và các cơ quan có ...
Xem chi tiết