Góc nhìn Truyền thông5 bước để có một video hiệu quả

Nhằm mang đến những thông tin mới nhất về truyền thông trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam cho các doanh nghiệp (DN) hội viên của VCCI-HCM, công ty truyền thông Ogilvy Việt Nam phối hợp cùng VCCI-HCM mở ra chuyên mục ...
Xem chi tiết


Cuộc chiến thống trị video & làm thế nào để marketers tận dụng tốt cơ hội này

Như đã đề cập trong số trước, một trong những xu hướng chính của truyền thông xã hội (TTXH) trong năm 2015 là cuộc chiến thống trị video giữa YouTube và Facebook. Trong bài này chúng tôi sẽ phân tích chi tiết hơn về xu ...
Xem chi tiết


Truyền thông xã hội & những thách thức với các doanh nghiệp

Nhằm mang đến những thông tin mới nhất về truyền thông trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam cho các doanh nghiệp (DN) hội viên của VCCI-HCM, công ty truyền thông Ogilvy Việt Nam phối hợp cùng VCCI-HCM mở ra chuyên mục ...
Xem chi tiết


Góc nhìn truyền thông

Nhằm mang đến những thông tin mới nhất về truyền thông trên thế giới, trong khu vực và ở Việt Nam cho các doanh nghiệp (DN) hội viên của VCCI-HCM, công ty truyền thông Ogilvy Việt Nam phối hợp cùng VCCI-HCM mở ra chuyên mục ...
Xem chi tiết