FTA Việt Nam – EUThủ tục thông thoáng hơn nhờ EVFTA

Theo các chuyên gia đến từ châu Âu, EVFTA là công cụ dài hạn để gắn kết Việt Nam vào EU trong nhiều mặt chứ không chỉ là giao thương. Cải thiện môi trường kinh doanh là một trong những bước đi cần thiết mà ...
Xem chi tiết


EVFTA đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam ra sao?

Giới chuyên gia đánh giá Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) đã góp phần cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam. Theo Ban tổ chức, Hiệp định Thương mại tự do EU-Việt Nam (EVFTA) đã có tác động đáng kể ...
Xem chi tiết