Category: Thông tin truyền thông

VCCI – “điểm tựa” cho cộng đồng doanh nghiệp

Trong suốt quá trình hoạt động, VCCI đã làm rất tốt vai trò của mình. VCCI trở thành “điểm tựa” cho cộng đồng doanh nghiệp. Ông Trương Văn Cẩm, Ủy viên Ban Chấp hành VCCI, Phó Chủ tịch kiêm Tổng

Xây dựng Luật Kinh tế tuần hoàn

Theo ông Nguyễn Quang Vinh: Xây dựng kinh tế tuần hoàn được Đại hội XIII của Đảng xác định là một trong những định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021 – 2030. Trao đổi với DĐDN, ông Nguyễn

  • Sự kiện
  • Đào tạo