EVFTA – Tổng hợp các tài liệu hữu ích cho doanh nghiệp

10 / 06 / 2020

Quốc hội đã chính thức phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Liên minh Châu Âu và Việt Nam (EVFTA) ngày 08/06 vừa qua. Liên quan đến nội dung của Hiệp định, các doanh nghiệp, tổ chức có thể tham khảo các tài liệu dưới đây:

Nguồn: Bộ Công thương, Trung tâm WTO, CO VCCI, Lao động, Kinh tế & đô thị