[vccitranslate]

Thông tin hoạt động tháng 11/2018

1. Tập huấn về các chính sách BHXH

2. Tập huấn về Tiền lương và Hợp đồng Lao động

3. Tập huấn về An toàn lao động và kiểm soát rủi ro 

  • Thời gian: Từ ngày 08/11 – 09/11/2018 (từ 08:30 – 16:30)
  • Địa điểm: Hội trường VCCIHCM, 171 Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

Do có yêu cầu về thành phần tham dự khóa tập huấn An toàn lao động (để cấp chứng chỉ), vui lòng điền thông tin đăng ký vào Phiếu đăng ký đính kèm, ký tên, đóng dấu và gửi lại cho BTC theo email: phuongthao@vcci-hcm.org.vn

  • Sự kiện
  • Đào tạo